1. Wat is het Ariba Network?
  Het Ariba Network is de grootste webgebaseerde handelsgemeenschap ter wereld. Het brengt wereldwijd toonaangevende organisaties in contact met hun handelspartners en biedt hen een breed platform voor alles wat nodig is voor samenwerking op zakelijk gebied. Het platform ondersteunt elk facet: van het zoeken naar handelspartners en e-procurement tot elektronisch factureren en werkkapitaalbeheer, zodat de deelnemers efficiënter en doeltreffender kunnen aankopen, verkopen en hun cashflow beheren. Het Ariba Network is niet te evenaren in ROI, bereik, flexibiliteit en waarde voor zowel inkopers als leveranciers. Hierdoor wordt zakelijke handel net zo eenvoudig als consumentenhandel. Momenteel gebruiken meer dan 2 miljoen bedrijven, inclusief meer dan de helft van de Global 2000-bedrijven, het Ariba Network al om hun samenwerkingsprocessen te stroomlijnen en automatiseren.
 2. Waarom moeten leveranciers kosten betalen voor hun gebruik van het Ariba Network?
  SAP Ariba doet grote investeringen in het Ariba Network om te verzekeren dat het meer processen en handelspartners ondersteunt en leveranciers meer waarde biedt dan enig ander samenwerkingsproduct binnen de branche. Dit omvat de levering aan leveranciers van onboarding-services en ondersteuning in meerdere talen en wereldwijd op vele locaties. Dit vereist ook investeringen van onze klanten. Bovendien combineert SAP Ariba waardevolle functies, services en ondersteuning in bundels voor abonnementen die zijn afgestemd op het deelnameniveau van de leverancier.
 3. Hoe krijgen leveranciers toegang tot de specifieke functies of services die op hun abonnementsniveau beschikbaar zijn?
  We bieden vijf abonnementsniveaus: Standard, Bronze, Silver, Gold en Platinum. Het lidmaatschapsniveau van elke leverancier is afgestemd op het financiële volume en aantal documenten dat hij verzendt op het Ariba Network, en op zijn technologiegebruik. Veel van de abonnementsfuncties en -services zijn rechtstreeks via het Ariba Network beschikbaar, en zijn dus gemakkelijk toegankelijk voor leveranciers als ze zich aanmelden bij hun account. Voor antwoord op specifiekere vragen kunnen leveranciers contact opnemen met hun accountmanager of met de Ariba Exchange-gebruikersgemeenschap.
 4. Hoe worden de tarieven voor leveranciers berekend?
  Ga naar de pagina Abonnementen en tarieven voor uitleg over hoe de tarieven worden berekend. U kunt daar in de rechterkolom uw regio selecteren in de lijst met gegevensbladen.
 5. Hoe worden het transactievolume en het aantal documenten berekend?
  Het transactievolume wordt berekend als de totale financiële waarde (in de van toepassing zijnde munteenheid), inclusief eventuele belastingen zoals belasting op toegevoegde waarde (BTW) van alle facturen zonder inkooporder, plus de totale financiële waarde van alle inkooporders (exclusief geannuleerde orders) of alle facturen die vanaf een inkooporder worden gegenereerd, afhankelijk van welke hoger is, die in de voorgaande 12 maanden via het Ariba Network verzonden zijn. Om dubbel tellen te voorkomen worden facturen op basis van inkooporders die zijn verzonden via het Ariba Network niet meegeteld in het transactievolume.

  Het jaarlijks aantal documenten is het aantal inkooporders en alle facturen (al dan niet op basis van inkooporders) van de afgelopen 12 maanden. Orderbevestigingen, orderwijzigingen, verzendmeldingen, factuur- en betalingsstatus en andere documenten worden niet meegerekend in het documentaantal. Leveranciers kunnen kosteloos een onbeperkt aantal van deze soort documenten verzenden.
 6. Welke documenten worden opgenomen in deze jaarlijkse tellingen?
  Alleen aankoop- en factureringsdocumenten (zowel op basis van inkooporder als zonder inkooporder) worden opgenomen in de jaarlijkse tellingen.
 7. Wordt het aantal documenten dat een leverancier verzendt, samengevoegd uit al zijn klantrelaties om te kwalificeren voor een abonnement?
  Zodra een leverancier over de drempelwaarde komt waarbij een tarief moet worden betaald, wordt het abonnementsniveau dat aan de leverancier wordt toegewezen gebaseerd op de samengevoegde verzonden documenten uit alle klantrelaties.
 8. Als een leverancier meerdere klanten binnen het Ariba Network heeft, moet hij dan voor meerdere abonnementen betalen? 
  Nee. Leveranciers krijgen één abonnement dat gebaseerd en van toepassing is op al hun klantrelaties.
 9. Is er voor leveranciers een optie om te upgraden naar een hoger abonnementsniveau?
  Ja, er zijn optionele upgrades beschikbaar voor leveranciers die gebruik willen maken van functies en voordelen van de niveaus Bronze, Silver, Gold of Platinum, maar die niet zijn gekwalificeerd voor deze lidmaatschapsniveaus op basis van hun huidige transactievolume. Leveranciers die interesse hebben in deze optie, kunnen zich aanmelden bij het Ariba Network en vervolgens in het menu Company Settings op de pagina Service Subscriptions klikken.
 10. Hoe bepaalt het Ariba Network de vervaldatum van het hoofdaccount voor het tarief van leverancier?
  De vervaldatum van het hoofdaccount voor het tarief van een leverancier is de datum dat de leverancier voor het eerst het betaalde niveau op het Ariba Network bereikt; dat is wanneer de leverancier binnen een periode van één jaar de drempelwaarde voor het transactievolume en documentaantal bereikt voor ten minste één klant op het Ariba Network. Als dat gebeurt, worden de volgende richtlijnen gehanteerd:
  • Transactietarieven: Het is onze ervaring dat het gebruik in het verleden van het Ariba Network door een leverancier zijn gebruik in de toekomst betrouwbaar voorspelt, dus zijn onze tarieven gebaseerd op de transactiegeschiedenis. Sommige leveranciers krijgen jaarlijks een rekening voor de transactietarieven, en anderen (inclusief alle nieuwe of onlangs geïntroduceerde leveranciers) krijgen de rekening elk kwartaal.
  • Abonnementstarief: De abonnementstarieven voor Ariba Network Bronze, Silver, Gold en Platinum worden berekend en in rekening gebracht op de jaarlijkse vervaldatum van het hoofdaccount van de leverancier, ongeacht of hun account per jaar of per kwartaal de rekening krijgt voor de transactietarieven. Voor het eerste abonnementstermijn nadat de leverancier beide drempelwaarden voor het eerst bereikt, kijkt het Ariba Network naar het aantal documenten dat de leverancier gedurende maximaal drie maanden, indien beschikbaar, voor alle klantrelaties heeft verzonden en berekent vervolgens dat documentaantal over een jaar om het abonnementsniveau en -tarief voor het volgende jaar vast te stellen.
  Het abonnementsniveau van de leverancier wordt vervolgens ieder jaar op de vervaldatum van het hoofdaccount opnieuw beoordeeld, op basis van het aantal documenten dat de leverancier in de voorgaande 12 maanden heeft verzonden, ongeacht of de leverancier de rekening per jaar of per kwartaal krijgt. Abonnementen lopen minimaal één jaar en het abonnementstarief en -niveau worden alleen op de vervaldatum van het hoofdaccount van de leverancier opnieuw beoordeeld.
 11. Bestaan er vrijstellingen voor kosten?
  Indien een leverancier transacties verricht met inkopers in de openbare sector en de onderneming van de leverancier is gecertificeerd als klein of minder bevoorrecht, kan het zijn dat deze wordt vrijgesteld van de transactietarieven. SAP Ariba definieert de openbare sector als volgt:
  • Nationale overheidsinstanties
  • Provinciale overheidsinstanties en universiteiten
  • Lokale overheidsinstanties zoals bijvoorbeeld stedelijke instanties
  • Non-profitorganisatie volgens de IRS 501(c)(3)-definitie
  Voor meer informatie over wie en wat in aanmerking komen voor vrijstelling van transactietarieven kunnen leveranciers contact opnemen met de klantenservice via de Ariba Exchange-gebruikersgemeenschap.
 12. Wat is een ANID-nummer (Ariba Network Identification) en op welke manier beïnvloedt het de manier waarop de tarieven worden berekend voor de leverancier?
  Een ANID-nummer, ofwel het Ariba Network Identification-nummer, is een unieke identificatie van een Ariba Network-account. Leveranciers kunnen om diverse redenen meer dan één ANID hebben. Voor elke van deze ANID's, worden de inkooporders en facturen, evenals het (monetaire) transactievolume voor elke klantrelatie opgeteld om te bepalen of de drempels voor leverancierstarieven zijn bereikt. Zodra de leverancier de betaaldrempels bereikt in ten minste één klantrelatie worden transactie- en abonnementstarieven vastgesteld voor alle relaties binnen dezelfde ANID. Leveranciers met meerdere ANID's kunnen hun accounts samenvoegen in één 'multi-org' bovenliggende/onderliggende relatie om het maximumbedrag per-relatie in hun voordeel te laten werken.
 13. Waarom is het mogelijk dat een leverancier nu moet betalen, terwijl hij vroeger zijn transacties gratis uitvoerde?
  Leveranciers die hun eerste factuur van SAP Ariba krijgen, hebben een belangrijke mijlpaal in e-commerce bereikt: ze hebben in één jaar met ten minste één van hun klanten de betaaldrempels bereikt in het Ariba Network. Om dit momentum en de Ariba Network-relaties waar hun klanten op zijn gaan rekenen vast te houden, is het cruciaal dat ze hun lidmaatschap verlengen en de factuur vóór de vervaldatum betalen om te voorkomen dat de service wordt onderbroken. Alleen dan kunnen ze gebruik blijven maken van de aantoonbare voordelen van een Ariba Network-leverancier.
 14. Waarom kunnen de tarieven anders zijn dan vorig jaar als een leverancier zijn lidmaatschap verlengt?
  Kosten voor een leverancier kunnen verschillen op basis van het activiteitenniveau van de leverancier in het Ariba Network. Elk jaar voert het Ariba Network na de eerstvolgende vervaldatum van het leveranciersaccount een beoordeling uit van het aantal verzonden documenten van het afgelopen jaar en krijgt de leverancier voor de komende 12 maanden het bijpassende abonnementsniveau toegewezen. Daarnaast voert het Ariba Network elk jaar of elk kwartaal een review uit om de transactiekosten te bepalen die per kwartaal of per jaar worden vastgesteld.
 15. Hoe kan een leverancier zijn rekening betalen?
  Betalingen worden via een webgebaseerd proces verwerkt. Dit proces is toegankelijk via het Ariba Network-account van de leverancier. Alleen gebruikers met beheerdersrechten voor het Ariba Network kunnen het betalingsproces uitvoeren. Dit is hoe ze te werk moeten gaan:
  1. Meld aan bij hun account
  2. Klik op Company Settings (Bedrijfsinstellingen) in de rechterbovenhoek en selecteer Service Subscriptions (Serviceabonnementen) in het vervolgmenu.
  3. Klik op het tabblad Billing (Facturering) om openstaande betalingen te controleren.
  4. Klik op de koppeling Pay Invoice (Factuur betalen) voor de abonnementen die moeten worden betaald.
  5. Volg de aanwijzingen voor het selecteren van een betalingsmethode en het accepteren van de gebruiksvoorwaarden
  6. Klik op Submit (Verzenden).
  Leveranciers kunnen hun lidmaatschap betalen met een creditcard, elektronische overschrijving (als Fedwire, ACH en SEPA) of per cheque (de betalingsopties verschillen per regio).
 16. Wat gebeurt er als een leverancier zijn Ariba Network-kosten niet betaalt?
  Het leveranciersaccount wordt op non-actief gesteld. De leverancier kan het Ariba Network niet meer gebruiken om inkooporders te ontvangen, facturen in te dienen of transacties te verrichten, en de klanten van de leverancier worden op de hoogte gesteld van de status van het account.
 17. Welke betalingstypen worden voor het Ariba Network geaccepteerd?
  Dit hangt af van het bedrag van de Ariba Network-factuur. In de meeste gevallen kan de leverancier zijn rekening betalen met een creditcard, elektronische overschrijving (als Fedwire, ACH of SEPA) of per cheque (de betalingsopties verschillen per regio). Maar voor sommige kleine facturen in sommige geografische gebieden, vragen we de verkoper te betalen via creditcard. Deze vereiste maakt deel uit van ons streven om beter tegemoet te komen aan de behoeften van de leveranciers, door meer gemak en tijdsbesparing aan te bieden en ze te beschermen tegen het risico van niet kunnen handelen met hun klanten als een betaling meer dan 30 dagen te laat is.
 18. Waar kunnen leveranciers meer informatie vinden over het Ariba Network en de leverancierstarieven?
  Er zijn verschillende manieren:
  1. Download dit gegevensblad
  2. Stuur een e-mail naar aribasupplier@ariba.com
  3. Ga naar de klantenondersteuning op de Ariba Exchange-gebruikersgemeenschap en/of neem contact op met de regionale ondersteuning via de contactinformatie op hun factuur.
 19. Waar kan ik de gebruiksvoorwaarden bekijken als ik als leverancier zaken wil doen via het Ariba Network?
  De gebruiksvoorwaarden zijn beschikbaar op: https://service.ariba.com/Authenticator.aw/ad/termsCenter.

Opmerking: Informatie over abonnementen en kosten/tarieven die in deze veelgestelde vragen is besproken, geldt niet voor Afrika, Brazilië en Chili. Informatie over de kosten voor die regio's kan worden gevonden in de lijst met gegevensbladen in de rechterzijbalk van de pagina Abonnementen en tarieven.

Let op: De Ariba Network Fulfillment programma, abonnementen en prijsinformatie op deze pagina beschreven is effectief begin 1 september 2016.